PIAAC - Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent

Welkom op de Vlaamse PIAAC website

Hier vindt U informatie over het PIAAC-onderzoek in Vlaanderen.

Wat is PIAAC?

Microscoop

PIAAC staat voor Programme for the International Assessment of Adult Competencies en is een grootschalig internationaal onderzoek naar de vaardigheden van volwassenen. Net zoals in 32 andere landen onderzoekt PIAAC in Vlaanderen de taalkundige en numerieke vaardigheden van volwassenen. Of, anders gezegd, de vaardigheden die essentieel zijn voor een volwaardige deelname aan de huidige kennismaatschappij en om mee te draaien in een technologierijke omgeving en op de arbeidsmarkt.

Meer informatie

Resultaten PIAAC cyclus 1

De resultaten van de eerste cyclus van het PIAAC-onderzoek zijn beschikbaar. Via onderstaande link heeft u toegang tot de webpagina met resultaten van het onderzoek.

Meer informatie